Kennisgeving ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hoofdpoortstraat 1 en Kraanplein 10 Zierikzee’

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken bekend, dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoofdpoortstraat 1 en Kraanplein 10 Zierikzee’ van maandag 21 november 2022 tot en met maandag 2 januari 2023 ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met identificatienummer NL.IMRO.1676.00338BphZZ505543-VA01. Het bestemmingsplan is op 20 oktober 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via deze website schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Meer informatie vindt u bij 'plannen-ter-inzage'.