Kennisgeving gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan’, met identificatienummer NL.IMRO.1676.00331BphRE-VA01, van 16 mei tot en met 27 juni 2022 ter inzage ligt.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. Uitgebreide informatie vindt u bij 'Plannen ter inzage'.