Informatieavond ontwikkeling Noorderpolder II, De Velden

We organiseren een informatieavond over het nieuwe plan voor Noorderpolder II, De Velden.

Er is een nieuw ontwerp (pdf, 17.30 MB) voor NoorderpolderII, deelgebied de Velden Fase 3. Met dit nieuwe plan denken gemeente Schouwen-Duiveland en maatschap gebiedsontwikkeling Noorderpolder C.V. een goed woningbouwprogramma neer te zetten dat aansluit bij de woonbehoeften van Schouwen-Duiveland. Graag informeren we u over het nieuwe programma.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp wijzigingsplan NoorderpolderII, deelgebied de Velden Fase 3 van 5 november tot en met 17 december 2021 hier raadpleegbaar (pdf, 17.30 MB) is.

Vanaf 5 november 2021 kunnen gedurende 6 weken zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website. Een schriftelijk zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252.

Op 24 november organiseren we van 19.30-20.30 uur een digitale informatieavond. We lichten dan graag het ontwerp en het inspraakproces aan u toe en bieden u de gelegenheid om vragen te stellen. Deze informatieavond organiseren we tijdens de inspraakperiode die start op 5 november en eindigt op 17 december. Het programma voor deze avond en de link voor deelname aan de digitale informatieavond zijn vanaf maandag 22 november te vinden op deze website.

Naar overzicht