Expositie Zierikzee 1304 - 1323 in centrale hal gemeentehuis

Woensdag 8 maart is door wethouder Jacqueline van Burg de tentoonstelling Zierikzee 1304 - 1323 geopend in de centrale hal van het gemeentehuis.

Het is dit jaar 700 jaar geleden dat de Vrede van Parijs werd gesloten. Met de Vrede van Parijs kwam een einde aan de jarenlange strijd tussen de graven van Holland en Vlaanderen over het bezit van Zeeland. Deze strijd bereikte een hoogtepunt in 1304 met de belegering van Zierikzee en de zeeslag op de Gouwe. Op 6 maart 1323 werd uiteindelijk de Vrede van Parijs bezegeld. Zeeland Bewestenschelde, met Middelburg als hoofdstad, en Zeeland Beoostenschelde, met Zierikzee als hoofdstad, werden toen samengevoegd tot 1 geheel.

De expositie is een initiatief van de Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee. En bestaat uit diverse schilderijen, kostuums, foto’s en rekwisieten rondom dit thema. De expositie is tot en met woensdag 26 april 2023 te bezichtigen.