Energietoeslag aanvragen vanaf 1 december 2023

Hebt u recht op energietoeslag en deze nog niet ontvangen? Vanaf 1 december 2023 kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. De toeslag is voor mensen met een laag inkomen, tot 150 % van het sociaal minimum.

In november hebben inwoners met een bijstandsuitkering of minimaregeling de energietoeslag automatisch ontvangen. Hebt u de toeslag niet ontvangen, maar voldoet u wel aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u de toeslag tot en met 31 maart 2024 aanvragen.

Voorwaarden energietoeslag

Om voor de energietoeslag in aanmerking te komen moet u op 1 oktober 2023:

  • 21 jaar of ouder zijn;
  • als inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland ingeschreven staan;
  • in het bezit zijn van een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning;
  • een inkomen hebben dat lager is dan 150 % van de bijstandsnorm.

Hoogte toeslag

  • € 800 voor huishoudens met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm.
  • € 650 voor huishoudens met een inkomen tussen 120 % en 150 % van de bijstandsnorm.

Meer informatie en aanvragen

Wilt u meer weten over de energietoeslag, of wilt u deze aanvragen? Check dan schouwen-duiveland.nl/energietoeslag. Hier staan ook antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook kunt u bellen naar het loket Samenleving en Zorg. Het loket is bereikbaar op (0111) 452 280. Dit kan maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.