Corona-regeling uitbreiding terrassen en bezorgen- en afhalen maaltijden verlengd

Grafische weergave van zwevende viruscellen

De regelingen voor het uitbreiden van horecaterrassen en bezorgen- en afhalen van maaltijden worden verlengd tot 1 januari 2022.

De horeca is een van de sectoren die ernstig is getroffen door de beperkende werking van de coronamaatregelen.

Richtlijnen

De opgestelde richtlijnen voor uitbreiding van terrassen van oktober 2020 zijn grotendeels hetzelfde gebleven, Aanvragen worden wederom getoetst aan de beleidsregels voor terrassen én aan de voor de uitbreiding opgestelde richtlijnen. Horeca-exploitanten die hun terras nog niet eerder hebben uitgebreid kunnen alsnog een terrasvergunning aanvragen. Zo’n 50 deden dit al, deze worden verlengd. Hiervoor hoeft de exploitant geen nieuwe aanvraag in te dienen. Voor de regelingen worden geen extra precariobelasting en leges in rekening gebracht. De gemeente hoopt op deze manier de horeca te steunen.

In de vergunning is opgenomen dat zolang de coronamaatregelen horeca-exploitatie niet toestaat de terrasvergunning niet gebruikt kan worden. De nieuwe coronamaatregelen staan wel toe dat maaltijden kunnen worden bezorgd en afgehaald.

Naar overzicht