Beschikbaarheid standplaatsvergunningen

Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning voor 2 standplaatslocaties in Schouwen-Duiveland.

We nodigen geïnteresseerde ondernemers uit een aanvraag voor een standplaatsvergunning in te dienen. Het gaat om:

  • de locatie parkeerterrein Leliendaleweg Burgh-Haamstede op dinsdagen;
  • de locatie Markt te Brouwershaven op donderdagen.

Procedure

U kunt de aanvraag digitaal indienen via deze website. We verzamelen alle ontvankelijke aanvragen die we binnen 21 dagen na de datum van deze publicatie ontvangen. Daarna bepalen we door loting wie de vergunning krijgt. De maximale vergunningsduur is 5 jaar. Als er maar 1 gegadigde is, dan krijgt deze de vergunning als er geen weigeringsgronden zijn.

De vergunningscriteria vindt u in paragraaf 2 van onze beleidsregels voor standplaatsvergunningen

De Europese Dienstenrichtlijn

We publiceren de beschikbaarheid van de standplaatslocaties in het Gemeenteblad en op onze website. Met deze publicatie geven wij uitvoering aan het gestelde in de Europese Dienstenrichtlijn.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Bijker op (0111) 452 469 tijdens werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.