Bekendmaking voornemen tot verkoop van een perceel grond

Wij zijn van plan om binnen 4 weken na deze publicatie een perceeltje grond te verkopen. Dit volgens het beleid zoals vastgelegd in de nota Groenstroken en restpercelen 2017. Het gaat om gedeelten van het volgende kadastrale perceel:

  • Kerkwerve, Kerkweg, MDS C 622 , zaaknummer 995116.

Reden

Volgens de voorwaarden die horen bij het beleid Groenstroken en restpercelen (pdf, 219 KB) is de mogelijke koper de enige serieuze kandidaat voor koop. Het perceeltje grond grenst aan de woning van de koper. 

Reageren

Als u vindt dat u ook recht hebt om het Verkochte te kopen, moet u dit aan ons doorgeven. U doet dat binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie. U kunt ons een brief of een e-mail sturen.

De brief stuurt u naar:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee.

In uw brief of e-mail schrijft u:

  • zaaknummer
  • het Verkochte
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de reden(en) waarom u het Verkochte wilt kopen
  • uw handtekening
  • een machtiging als u voor iemand anders de brief of e-mail stuurt, bijvoorbeeld namens een bedrijf

Vervaltermijn

U kunt binnen 20 kalenderdagen reageren. Ontvangen wij uw bericht na 20 kalenderdagen, dan kunt u de Verkoop niet meer tegenhouden. Als wij geen reacties ontvangen, sluiten wij de overeenkomst met Koper. Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail.

 Wij plaatsen ons plan om te verkopen in de Wereldregio en op deze website. Met deze publicatie geeft Gemeente Schouwen-Duiveland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).