Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Burgh-Haamstede start per 1 januari 2023

Afgelopen vrijdag sloot de stemmingsperiode van de draagvlakmeting onder alle ondernemers behorende tot Burgh-Haamstede. Vandaag kon wethouder Daniel Joppe de uitslag van deze stemming bekendmaken en die uitslag is positief. 

Wethouder Joppe: “In totaal bracht 71,7% van de 200 stemgerechtigde ondernemers een geldige stem uit. Van die uitgebrachte stemmen was 83,1% voor de oprichting van een BIZ voor de gehele kop van ons eiland. Tot slot bleek dat de WOZ-waarde van de voorstemmers duidelijk hoger was dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers. Met deze uitslag is voldaan aan alle criteria die de BIZ-wet stelt om een BIZ te mogen oprichten. Namens de gemeente feliciteer ik het bestuur van de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede (OVBH), de BIZ-projectgroep en de ondernemers van harte met dit mooie resultaat”. 

OVBH-voorzitter Nadja Bom is heel blij met deze uitkomst: “Als nieuw bestuur hebben we enkele jaren terug nadrukkelijk ingezet op professionalisering van de ondernemers-samenwerking en op meer verbinding en solidariteit tussen onze kernen. BIZ is een prachtig instrument om daarmee het fundament te bouwen en financiering te verkrijgen. Het is geweldig dat de ondernemers ons nu in meerderheid steunen om verdere uitvoering te geven aan de plannen die we hebben. Naast het bevorderen van samenwerking en samenhang zullen we veel aandacht gaan geven aan de profilering van ons mooie gebied.” 

Op Schouwen-Duiveland biedt het realiseren van een BIZ mooie kansen op uitbouw van de publiek-private samenwerking tussen ondernemers en gemeente. De gemeenteraad stimuleert al vele jaren deze vorm van ondernemerssamenwerking. Dit doen zij onder andere door jaarlijks een Economische Impuls van € 40.000 ter beschikking te stellen voor medefinanciering van projecten. 

Inmiddels is naast de OVBH de stichting Ondernemersfonds Burgh-Haamstede opgericht. De BIZ-heffingen die de gemeente de komende 5 jaar int bij de ondernemers, worden naar dit Ondernemersfonds doorgestort. Hierdoor wordt het collectief ondernemersgeld. 

De plannen worden in nauw overleg met alle ondernemers uitgewerkt. De BIZ Burgh-Haamstede is daarmee de 3e BIZ op het eiland. Eerder werden al succesvol BI -zones opgezet in Zierikzee en Renesse.