Afvalinzameling rondom Hemelvaartsdag en Pinksteren

Donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag. Het restafval en PMD-afval wordt die dag niet ingezameld. Op zaterdag 11 mei zamelen wij dit afval in.

Op maandag 20 mei is het Tweede Pinksterdag. Het restafval wordt op deze dag niet opgehaald. Wij halen dit afval op zaterdag 18 mei op.