7 maart agrarische zoetwatermarkt in het gemeentehuis

Door de veranderingen in het klimaat hebt u als agrariër op ons eiland te maken met uitdagingen op het gebied van wateroverlast, droogte en verzilting. We willen in de toekomst een vitaal en leefbaar platteland houden op Schouwen-Duiveland. De overgang naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem is daarom ingezet. Maar weet u wat wij allemaal doen, wat er mogelijk is en hoe u mee kunt doen?

Bezoek de agrarische zoetwatermarkt

In Living Lab Schouwen-Duiveland werken allerlei partijen met elkaar samen aan het zoetwatervraagstuk, waaronder de gemeente Schouwen-Duiveland. We onderzoeken en experimenteren samen met:

  • agrariërs
  • overheden
  • onderzoeksinstituten
  • onderwijsinstellingen

We vinden ook nieuwe oplossingen. Dit en meer willen we graag aan u laten zien op de agrarische zoetwatermarkt. Ook willen we hierover graag met u in gesprek.

We organiseren de markt in samenwerking met de ZoetwaterAcademie. Noteert u 7 maart alvast in uw agenda? De markt wordt gehouden van 18.00 - 21.00 uur in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Geïnteresseerde bedrijven die:

  • zich richten op innovatieve zoetwatermaatregelen;
  • ideeën hebben over (het vergroten) van de zoetwaterbeschikbaarheid;
  • zich willen presenteren op deze zoetwatermarkt;

kunnen hun belangstelling hiervoor doorgeven via e-mail. Houd voor meer informatie over de markt de communicatiekanalen van de gemeente Schouwen-Duiveland en het Living Lab in de gaten.