Wmo en Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Als u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden, begeleiding, regiotaxi of een hulpmiddel (Wmo maatwerkvoorziening) kunt u die zorg/voorziening krijgen via:

  • zorg in natura of
  • een persoonsgebonden budget (pgb)

Zorg in natura

U krijgt de zorg, begeleiding of de voorziening van een instelling of leverancier, die een contract heeft met de gemeente. Dat kan een instelling voor thuiszorg of dagopvang zijn, maar ook een leverancier voor hulpmiddelen. Op de Sociale Kaart van Schouwen-Duiveland kunt u deze instellingen vinden.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Let op in verband met de coronacrisis:

kijk op www.svb.nl/pgb en www.persaldo.nl voor meer informatie. Neem contact op met de gemeente als het pgb niet volgens het gb plan en de zorgovereenkomst kan worden uitgevoerd.

Met een persoonsgebonden budget (pgb)kunt u zelf kiezen bij wie u de voorziening inkoopt.

Het pgb biedt ruimte voor het kiezen van meest geschikte zorg. Er is wel een aantal eisen waaraan de zorg, die u wilt inkopen, moet voldoen. Ook zijn er eisen voor het pgb beheer. Een pgb levert in vergelijking met ‘zorg in natura’ extra regelwerk, bijvoorbeeld door het goed beheren van de administratie, die aan verschillende eisen moet voldoen.

Lees meer over het pgb en pgb beheer