Wmo aanmelding (loket Samenleving en zorg)

Omschrijving

Wilt u meer weten over zorg/ondersteuning voor uzelf of uw partner via de Wet maatschappelijke ondersteuning? Of over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven? 

Dan kunt u bellen naar het loket Samenleving en zorg. Dit loket is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 280 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 12.30 uur.

U kunt bij het loket Samenleving en zorg terecht met vragen over:

 • het op orde houden van uw huishouden
 • begeleiding thuis of dagbesteding
 • het aanpassen van uw woning
 • mobiliteit in/rond de woning
 • vervoer in de eigen woonplaats of en de regio

Het loket is ook voor vragen over:

 • jeugdhulp
 • participatie (werk en inkomen)

Hoe werkt het?

Probeer eerst zelf een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, bel naar het loket.

Als u zelfstandig woont en daarbij problemen ervaart door uw leeftijd of beperking, dan kunt u proberen om daar eerst zelf een oplossing voor te vinden. Misschien dat mensen uit uw omgeving daarbij kunnen helpen. Voorbeelden van mogelijke oplossingen zijn: een boodschappendienst, een warme maaltijdvoorziening of het zelf regelen van huishoudelijke hulp. Lukt dat niet of is er meer nodig dan kunt u zich aanmelden via de knop 'Aanmelden' in het rechtermenu op deze pagina. 

In uw aanmelding geeft u aan:

 • wat uw vraag/probleem is 
 • wat u wel of niet kunt 
 • wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen.

Gesprek

Na uw aanmelding wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. Als u wilt, kan een familielid of een mantelzorger hierbij aanwezig zijn. U kunt ook vragen of een cliëntondersteuner van de SMWO u hierbij wil helpen, meer informatie hierover vindt u op deze pagina. In dit gesprek bespreekt u:

 • wat uw zorgen zijn
 • wat er goed gaat
 • wat nodig is voor een oplossing van uw probleem

Van aanmelding naar aanvraag

Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt met daarin ook het advies/de oplossing. Als blijkt dat een Wmo (maatwerk)voorziening voor u de beste oplossing is, dan wordt uw aanmelding omgezet in een aanvraag. Een Wmo-maatwerkvoorziening is bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, wmo-vervoer( regiotaxi), een rolstoel of een woningaanpassing. 

Voor uw ondersteuning/ Wmo voorziening kunt u kiezen tussen zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Afhandeling aanvraag

Als u een aanvraag hebt ingediend, dan duurt het maximaal acht weken voordat u (schriftelijk) bericht krijgt wat het besluit op uw aanvraag is. In de brief (beschikking) leest u ook wat u moet doen als u het niet eens bent met het besluit.

Wat kost het?

Voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo geldt een bijdrage van € 19 per maand, ongeacht uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int deze bijdrage. Voor meer informatie kijk op de website van het CAK.