Vrijwilligersverzekering, schade melden

Omschrijving

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Het doel van de verzekering is de risico’s van vrijwilligers zo goed mogelijk af te dekken.

Voor welke vrijwilliger?

Iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. De vrijwilliger die onder deze definitie valt is verzekerd. Deze verzekering is niet voor stagiaires in het kader van maatschappelijke stage, vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.

Waarvoor is de vrijwilliger verzekerd?

 • ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen voor vrijwilligers
 • aansprakelijkheid voor vrijwilligers
 • aansprakelijkheid voor rechtspersonen (verenigingen en stichtingen)
 • bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwillige bestuurders van verenigingen en stichtingen
 • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen (letselschade en schade motorvoertuigen van vrijwilligers)
 • rechtsbijstand voor vrijwilligers

Verder geldt dat:

 • vooraf aanmelden niet nodig is
 • geen leeftijdsgrens geldt
 • de verzekering ook bij eenmalige activiteiten geldt
 • geen minimum aantal uren verplicht is
 • geen urenregistratie noodzakelijk is
 • er ook dekking is bij buurtactiviteiten en religieuze activiteiten

Komt deze verzekering in plaats van andere ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen?

Hierover geeft de gemeente geen advies. Het is verstandig dat de vrijwilliger advies vraagt aan zijn verzekeraar voordat hij eventueel de huidige verzekering opzegt.

Hoe werkt het?

Om schade te melden, klikt u op de knop 'Melden' in het rechtermenu op deze pagina.

De gemeente beoordeelt of de activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie zijn verricht. De verzekeraar toetst de schade en stelt het recht op een schadevergoeding vast.