Samen tegen eenzaamheid

Iedereen kent in meer of mindere mate het gevoel van eenzaamheid. Het is een onderdeel van het mens-zijn. U kunt sociaal contact missen, omdat u iemand hebt verloren, uw gezondheid beperkingen met zich meebrengt of doordat u de taal niet goed spreekt.

Ook als u volop in de samenleving staat kunt u eenzaamheid ervaren en het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’.

In Nederland voelt 10 % van de volwassenen zich ernstig eenzaam - ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding of financiële situatie. Van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar, voelt 40 tot 70 % zich soms eenzaam. Op Schouwen-Duiveland geeft 52 % van de 65-plussers aan zich matig tot zeer ernstig eenzaam te voelen. U bent dus zeker niet de enige.

Schouwen-Duivelanders helpen elkaar

Ernstige of langdurige eenzaamheid kan een probleem worden voor uw gezondheid. Daarom is het goed de situatie te verbeteren of er op een andere manier mee om te gaan. U kunt hiervoor bij uw huisarts of kerk terecht, maar ook SMWO Schouwen-Duiveland denkt graag met u mee.

Welzijnswerkers van SMWO organiseren onder andere inloopmomenten in de wijk en bij het Vrijwilligerspunt kunt u terecht als u behoefte hebt aan bezoek van een vrijwilliger of u juist zelf wil inzetten als vrijwilliger. In veel kernen op Schouwen-Duiveland zijn hulpkringen actief, die u kunnen helpen met kleinere, kortdurende en praktische klussen. Voor jongeren organiseren de jongerenwerkers van SMWO leuke activiteiten in de wijk en in jongerencentrum 4SD.

Kijk eens op www.vrijwilligerspuntsd.nl of www.smwosd.nl. U kunt altijd contact opnemen met SMWO, telefoon (0111) 453 444, als u een vraag hebt voor ondersteuning of advies.

Uw zorgen en gevoelens delen

Het is goed om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Veel mensen zullen dit gevoel herkennen.

Naast de mogelijkheden van SMWO, kunt u ook terecht bij verschillende telefoon- en chatlijnen die een luisterend oor bieden. Soms kunt u hier anoniem uw zorgen delen. U vindt meer informatie op onderstaande websites.

Voor jeugd:

Voor volwassenen: