Dienstverlening gaat door, maar wel aangepast

Gemeente
 

Vragen? Stel ze digitaal of via de e-mail

Er komen bij de gemeente heel veel telefoontjes binnen van mensen met vragen. Daardoor zijn we telefonisch niet altijd goed bereikbaar. We doen uiteraard ons best om dit ongemak zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom: bel alleen voor urgente zaken naar het algemene nummer (0111) 452 000 of naar de Servicelijn (0111) 452 111. 
Niet urgente vragen kunt u stellen via deze website of via de e-mail.

Burgerzaken
Vanaf 1 september is er weer een avondopenstelling op donderdagavond.

Aanvragen: Wilt u een reisdocument of een rijbewijs aanvragen? Maak dan een afspraak. Tussen de afspraken door is, omwille van de veiligheid van bezoekers en medewerkers, steeds een ruime tijd vrijgehouden en er is maar een balie in gebruik.

Afhalen: Dit kan zonder afspraak bij de receptie. 

Overige zaken: zoals aangifte van geboorte en overlijden worden digitaal afgehandeld.

Huwelijk: de meeste huwelijken zijn verplaatst naar een latere datum. 

Wmo, jeugd, werk en inkomen, welzijn
Aanmeldingen voor een jeugd- of Wmo-voorziening of een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud en/of minimaregeling, worden gewoon afgehandeld. De contacten, die nodig zijn voor de afhandeling, verlopen zoveel mogelijk via computer of  telefoon.

Loket Samenleving en zorg bereikbaar 
Vragen over jeugdhulp, zorg of ondersteuning, werk en inkomen kunt u ook nu stellen bij het loket Samenleving en zorg, telefoonnummer (0111) 452 280. Dit loket is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 15.00 uur. 
Bij crisissituaties na 15.00 uur en in het weekeinde:

 • voor jongeren tot 23 jaar, telefoon (0411) 650 681
 • voor 23 jaar of ouder, telefoon (085) 222 00 19

In geval van spoed, bel direct 112, de huisarts of politie.

Schuldhulpverlening gaat door
De schuldhulpverlening via Plangroep gaat gewoon door. Voor vragen hierover kan men maandag, dinsdag en donderdag bellen naar Hanneke Jacobusse van Plangroep, telefoon 06 55 12 10 60 of stuur een e-mail.  

Scholen en kinderopvang
De scholen zijn gesloten. Maar voor kinderen van ouders, die werken in bijvoorbeeld de zorg, bij de politie, het openbaar vervoer en bij de brandweer (cruciale beroepen) is er wel opvang op school en in het kinderdagverblijf. Deze opvang is zonder extra kosten. Ook gastouders mogen deze noodopvang verzorgen. Voor meer informatie kijk op: 
https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws-en-actualiteit/2020/03/noodopvang-voor-kinderen
Of: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen

Telefonisch spreekuur jeugdverpleegkundigen GGD

Thuiswerken, je kind helpen met zijn schoolwerk en hem ook nog  bezighouden. Van ouders wordt in deze periode heel veel verlangd als opvoeder. De jeugdverpleegkundigen hebben daarom een telefonisch spreekuur speciaal voor opvoedvragen opengesteld. Voor dit spreekuur kan men bellen naar telefoonnummer (0113) 249 316. Dit kan:

 • op werkdagen van 14.00 tot 15.30 uur én
 • maandag en donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. 

Via e-mail  kan men ook vragen stellen of eventueel een terugbelverzoek doen.
Kijk voor tips ook op samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl  en jeugdengezinschouwen-duiveland.nl.

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Het crisisfonds is er om kwetsbare kinderen te helpen in deze moeilijke periode. Het gaat met name om kinderen die uithuisgeplaatst zijn of die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel;  kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of AZC’s en kinderen in de pleegzorg die nu extra hulp nodig hebben.  Alleen geregistreerde jeugdhulpverleners kunnen een aanvraag indienen. De hulp van het crisisfonds bestaat uit vouchers (voor online winkels) voor noodzakelijke spullen, bijvoorbeeld om thuis schoolwerk te kunnen doen, maar ook om even te kunnen ontspannen. De bijdrage bedraagt maximaal € 50 per kind of € 250 per gezin. Kijk voor meer informatie op samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl.

Tejo huis bereikbaar

In verband met het coronavirus kunnen jongeren op dit moment niet bij het Tejo huis in Goes langskomen. Maar mailen, appen of (beeld)bellen is tijdens de openingsuren altijd mogelijk.

Openingsuren                       
Maandag   16.00–20.00 uur                                   
Woensdag 13.00–17.00 uur                                                  
Donderdag 18.00–20.00 uur                                           

Telefoon (0113) 853 308 of 06 53 93 70 99
E-mail         

Tejo (=therapeuten voor jongeren) richt zich op jongeren van 12 tot 20 jaar, die hun  
verhaal kwijt willen of die behoefte hebben aan hulp. Hiervoor is geen toestemming van de ouders of doorververwijzing nodig. 

Poster met tips om spanningen thuis te voorkomen

In  deze periode blijft iedereen zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties kunnen de spanningen thuis oplopen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een poster ontwikkeld met tips om spanningen thuis tegen te gaan. 
Die tips variëren van zorg voor regelmaat (vaste dagindeling),  uit je gevoelens tot en met spreek met je hulpverlener of Veilig thuis.
Meer tips om oplopende spanningen tegen te gaan, zijn te vinden op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Bibliotheek/Taalloket/Taalhuis

De vestigingen van de bibliotheek Oosterschelde (Zierikzee, Bruinisse, Haamstede) zijn gesloten. Dit geldt ook voor het Taalloket en het Taalhuis. De online bibliotheek (e-books, luisterboeken) is wel gewoon open.
Voor het Taalhuis is er een speciale pagina met tips om thuis te blijven oefenen met taal. Maar ook met tips over bijvoorbeeld gezond eten, fit blijven, hulp vragen of geven. Kijk op: https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/speciaal-voor/Digi-Taalhuis.html.

SMWO

SMWO heeft haar dienstverlening in overleg met de gemeente aangepast. Uitgangspunt is om het contact met inwoners op een veilige manier  zoveel mogelijk te onderhouden. Dat contact is voornamelijk telefonisch. Maar als het echt noodzakelijk is, kunnen maatschappelijk werkers/cliëntondersteuners de cliënten thuis bezoeken, uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen. Speciale aandacht is er voor jongeren, ouderen en kwetsbare mensen. De aangepaste dienstverlening houdt onder meer in dat: 

 • het schoolmaatschappelijk werk gewoon doorgaat;
 • er een belteam is opgericht  voor hulpvragen;
 • hulpkringen in de verschillende kernen  extra ondersteuning kunnen krijgen  als er meer hulpvragen komen;
 • sociaal juridische dienstverlening druk is met het ondersteunen van mensen met financiële problemen (onder anderen. ZZP’ers en mensen met een 0-uren contact). Indien nodig helpen de medewerkers sociaal juridische dienstverlening bij het aanvragen van uitstel van belastingaangifte;
 • maatschappelijk werkers en cliëntondersteuners vooral telefonisch contact hebben met hun cliënten. Indien nodig gaan ze wel langs bij de cliënt. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, familieberaad of ernstige zorgen;
 • jongerenwerkers en opbouwwerkers zoveel mogelijk ambulant zijn;
 • signalen over zorgelijke situaties, die opbouwwerkers krijgen van omwonenden, besproken worden  met andere hulpverlenende instanties. 

De Ruilwinkel, Centrum 4SD, Postcafé zijn gesloten;  de bijeenkomsten van Thuis in je Dorpshuis, de wijkcirkel en alle sportactiviteiten zijn afgelast. 
SMWO biedt ook ondersteuning bij initiatieven voor hulp aan anderen. SMWO is tijdens kantooruren bereikbaar via (0113) 277 111. Kijk voor actueel nieuws op https://www.smwosd.nl/corona/consequenties-dienstverlening--schouwen-duiveland.htm of bel naar SMWO (0111) 453 444. 

Hulpkringen

In verschillende kernen zijn hulpkringen opgericht. Dit zijn groepjes inwoners die zich vrijwillig inzetten voor een dorpsgenoot die wel wat hulp kan gebruiken. Het gaat om kleine, eenmalige klusjes zoals een schilderijtje of een lamp ophangen, een boodschapje doen, een keertje rijden et cetera. De hulp richt zich vooral op ouderen, maar ook andere dorpsbewoners kunnen een beroep doen op de hulpkring. 

Brouwershaven: telefoon: 06 15 21 23 97
Bruinisse: telefoon: 06 28 66 40 81 of e-mail 
Dreischor: telefoon: 06 12 89 47 56,  (0111) 401 450 of 06 53 32 73 70
Kerkwerve: telefoon:  06 20 31 74 17
Noordgouwe/Schuddebeurs: telefoon 06 42 62 63 98 (Noordgouwe) of 06 30 57 38 65 (Schuddebeurs)
Renesse: Renesse Durft te vragen via e-mail
Scharendijke: telefoon: 06 44 01 05 06
Serooskerke: telefoon: 06 10 30 78 64
Zonnemaire: telefoon 06 30 86 28 61

(Geestelijke)gezondheidszorg

Kwetsbare inwoners 
Voor sommige mensen brengt deze onzekere periode risico’s met zich mee voor psychische problemen, eenzaamheid et cetera. Voor het  signaleren van dreigende problemen en het bespreken van lopende zaken hebben medewerkers  van de gemeente en Emergis ook in deze periode regelmatig contact met elkaar. Ook voor de jeugdhulp geldt dit. Verder zijn er afspraken met Zeeuwland (uitvoering), het Jongerenwerk, boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren), maatschappelijk werk, zorgaanbieders en politie dat zij bij de gemeente terecht kunnen in probleemsituaties.

Extra psychische ondersteuning door Emergis 
Via de telefoon biedt Emergis in deze periode extra psychische ondersteuning. Dit geldt voor cliënten én voor anderen die behoefte hebben aan een gesprek, bijvoorbeeld omdat ze zorgen hebben of omdat ze gewoon even met iemand willen praten. De Emergis telefoonlijn ((0113) 267 080) is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar. De Emergis telefoonlijn is ook te bereiken via emergiscoronavirus.nl.

Emergis heeft ook een speciale themawebsite ontwikkeld waar mensen hulp kunnen vinden bij vragen over angstgevoelens, eenzaamheid, piekeren, slecht slapen enzovoort. De website geeft uitleg waarom iemand  in deze tijd meer last kan hebben van bepaalde angst of onrust en wat hij/zij daartegen kan doen.

Noodregeling voor meer zorg op afstand

Er komt per direct geld vrij voor extra digitale mogelijkheden om thuiswonende ouderen en mensen met een chronische ziekte op afstand te ondersteunen. Dit gebeurt via een speciale noodregeling: SET Covid-19. Deze valt binnen de regeling E-health Thuis (SET). De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCO) en Periscaldes gaan samen de mogelijkheden hiervoor onderzoeken en oppakken. 

De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. De subsidie wordt ingezet voor het betalen van projectkosten voor het invoeren van digitale toepassingen voor zorg op afstand. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 % van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten.

Meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk?fbclid=IwAR0H5PB6UZn9Lt_-C-MDBrO86OLz123sf1er0p-3RPP7kaAu46HlPHLRQFk

Voor ondernemers

Ondernemers worden heel hard geraakt door de coronacrisis. Daarom heeft het kabinet een pakket maatregelen vastgesteld  ter ondersteuning van ondernemers (inclusief zzp’ers). Het gaat om bijvoorbeeld inkomensondersteuning, een tegemoetkoming in de loonkosten, een versoepeling van de kredietvoorwaarden en uitstel van belastingaangifte. Welke regelingen er zoal zijn, kijk op: https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws-en-actualiteit/2020/04/hulp-aan-ondernemers-uitgebreid

Kamer van Koophandel: Coronaloket
De website van de Kamer van Koophandel biedt een handig overzicht van alle regelingen de het kabinet in het leven heeft geroepen. 

UWV Noodloket: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
De NOW is een tegemoetkoming voor  werkgevers die te maken hebben met omzetverlies. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Voorwaarde is dat er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20 % gedurende drie aaneengesloten maanden. Meer informatie over de wijze van aanvragen, de voorwaarden en de hoogte van de tegemoetkoming is te vinden op uwv.nl/werkgevers/index.aspx.

Gemeente: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
Deze tijdelijke overbruggingsregeling is voor zelfstandige ondernemers (eenmanszaak/zzp, vof, bv) met financiële problemen. Er  zijn twee mogelijkheden voor  ondersteuning:

 • Voor maximaal drie maanden  Inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Een aanvraag voor een  lening voor bedrijfskapitaal.

De regeling is vooralsnog voor drie maanden (tot 1 juni 2020). Het streven is om binnen vier weken een beslissing (beschikking) op de aanvraag te kunnen doen. 
Voor informatie en het aanvragen van deze ondersteuning kijk op: https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/werk-uitkering-en-inkomen/uitkering-zelfstandigen

Voor aanvullende informatie kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
Ook https://www.aandeslaginzeeland.nl/ bevat veel nuttige informatie voor werkgevers.