Mantelzorger… gewoon, maar ook bijzonder

Als mantelzorger zorgt u voor uw partner, een familielid of iemand uit uw naaste omgeving als die hulp nodig heeft. Of als jongere help je zieke vader of moeder of je gehandicapte broer of zus. Mantelzorg komt voor in alle mogelijke situaties.

Hoe verschillend mantelzorgers ook zijn, ze hebben één ding met elkaar gemeen: mantelzorgers zorgen vaak al jarenlang en onbetaald voor iemand anders. 

Een op de drie Nederlanders is mantelzorger. Veel mantelzorgers doen dat gewoon, want je naaste laat je nu eenmaal niet in de kou staan. Maar tegelijkertijd kan mantelzorg ook erg zwaar zijn. Zeker als iemand mantelzorg moeten combineren met werk en (eigen) gezin. 

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen soms ook zelf wel wat ondersteuning gebruiken. 

Via de 3-minutencheck kunt u zelf bepalen of u te zwaar belast bent.

Voor mantelzorgers zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Naast de gebruikelijke mogelijkheden (dagbesteding, logeeropvang voor degene die mantelzorg krijgt), zijn er ook mogelijkheden voor niet-alledaagse oplossingen. Dat kan via het Ondersteuningsfonds mantelzorg. Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg van SMWO of de gemeente.

Waardering mantelzorgers

Mantelzorgers verdienen waardering voor het vele werk dat zij jaar in jaar uit doen. De gemeente uit die waardering met:

  • het mantelzorgbloemetje (via de SMWO Schouwen-Duiveland, kijk op smwosd.nl voor mogelijkheid aanvragen mantelzorgbloemetje) en
  • het jaarlijkse mantelzorgcompliment. Dit is een bedrag van € 75. U kunt het mantelzorgcompliment van 10 november tot en met 10 december 2020 via de pagina 'Mantelzorgcompliment' aanvragen.

Vragen over mantelzorg?

Kijk op smwosd.nl of bel naar:  

  • Steunpunt Mantelzorg SMWO, telefoon (0111) 453 444
  • loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280