Mantelzorger… gewoon, maar ook bijzonder

Ondersteuningsfonds mantelzorg

Als mantelzorger kunt u soms zelf wel wat steun gebruiken, want mantelzorger zijn kan zwaar zijn. Soms is daarvoor een niet-reguliere oplossing nodig. In die situatie kunt u een beroep doen op het Ondersteuningsfonds mantelzorg van de gemeente. Dit fonds maakt het mogelijk om niet-reguliere oplossingen voor een mantelzorger te financieren. 

Een aantal mogelijkheden, zoals dagbesteding of logeeropvang voor wie mantelzorg krijgt, is via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijk

Maar soms zijn er andere mogelijkheden, die beter aansluiten bij uw situatie als mantelzorger, maar die niet onder de Wmo vallen. Bijvoorbeeld een familielid, die buiten Schouwen-Duiveland woont en die regelmatig mantelzorg biedt aan iemand op Schouwen-Duiveland die zorg nodig heeft. Of een coach die een gezin helpt om de overbelasting structureel te verminderen. Voor die oplossingen heeft de gemeente het Ondersteuningsfonds mantelzorg ingesteld.

Voorwaarden

  • Uit de 3 Minutencheck blijkt dat de mantelzorger overbelast is. De 3 Minutencheck is te vinden op: 3-minutencheck
  • Ondersteuning door buren/kennissen of een vrijwilliger is niet mogelijk of onvoldoende om overbelasting te voorkomen
  • Een bestaande voorziening zoals logeeropvang of dagbesteding, biedt geen of onvoldoende uitkomst
  • De mantelzorger kan de oplossing, die nodig is, niet zelf betalen
  • De ondersteuning, die via het fonds wordt vergoed, draagt structureel bij om overbelasting tegen te gaan

Aanvragen

Wie een beroep wil doen op dit fonds kan contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. 
Tel. 0111 453 444, e-mail of website: smwosd.nl

Of bel het loket Samenleving en zorg, telefoon 0111 452 280 (ma t/m vr, 8.30-13.00 uur).