Mantelzorg door jongeren

Door omstandigheden kunnen jongeren (tot 24 jaar) al op jonge leeftijd zorgtaken hebben. Bijvoorbeeld als iemand binnen het gezin chronisch ziek is of een lichamelijke of psychische beperking heeft.

Mantelzorger zijn heeft grote invloed op het leven van de jongere. Kijk voor meer info en tips op vanzelfsprekendjmz.nl of jong-zorgen.nl.