Loket Samenleving en zorg

WAT IS HET LOKET SAMENLEVING EN ZORG?

Het loket Samenleving en zorg is een telefonisch meldpunt, waar Wmo- en jeugdconsulenten én klantmanagers Werk,inkomen met elkaar samenwerken. Op deze manier wordt een vraag breed bekeken om zo voor de cliënt de beste oplossing of de meest geschikte ondersteuning te zoeken.

U kunt bij het loket Samenleving en zorg terecht voor uw vragen over:

 • Jeugdhulp
 • Zorg/ondersteuning (Wmo)
 • Werk en inkomen (Participatie)

Bereikbaarheid

Dit loket is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 280. Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

HOE WERKT HET LOKET SAMENLEVING EN ZORG?

Als u belt, stelt de medewerker u een aantal vragen om een duidelijk beeld van uw vraag, melding of probleem te krijgen. Dit doorvragen gebeurt via een speciale manier (vraagverheldering) om erachter te komen wat uw vraag precies inhoudt.

Tijdens het gesprek wordt ook aangegeven wat u mag verwachten. 

 • soms krijgt u gelijk antwoord
 • soms wordt u verwezen naar een andere organisatie, die u beter kan helpen.Of naar een andere oplossing voor uw probleem (voorliggende voorziening)
 • soms kost het meer tijd om uw vraag te beantwoorden, omdat er binnen het team overleg nodig is, of omdat er iets uitgezocht moet worden. In dat geval belt de medewerker later terug
 • soms wordt tijdens het telefoongesprek een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. Als u wilt kan een familielid of een mantelzorger hierbij aanwezig zijn. U kunt ook vragen of een cliëntondersteuner van de SMWO (Stichting Maatschappelijke Werk Schouwen-Duiveland) u hierbij wil ondersteunen.

In dit gesprek bespreekt u:

 • wat uw zorgen zijn
 • wat er goed gaat (wat u zelf kunt doen voor het vinden van een oplossing)
 • welke ondersteuning u kunt krijgen van familie, kennissen
 • wat er voor nodig is voor een oplossing van uw probleem

Maar wat de beste aanpak ook mag zijn, het gaat erom dat u als cliënt tevreden bent over de manier waarop met uw melding is omgegaan. Want dat hoort bij deze nieuwe, integrale werkwijze.

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop u bent geholpen. Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord op uw vraag heeft gekregen of omdat u te lang op uw antwoord moest wachten, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de gemeente