Cliëntondersteuning (SMWO)

U kunt gebruik maken van (onafhankelijke) gratis cliëntondersteuning als u hulp/ondersteuning nodig hebt bij:

  • het aanvragen van zorg en ondersteuning
  • het duidelijk maken van uw wensen voor onderwijs, werk, geldzaken, zorg, opvoeding of vrije tijd
  • het meegaan naar gesprekken met gemeente of met werkgevers. Dat kan als er geen familielid of mantelzorger met u mee kan gaan.
  • het vinden van de juiste informatie 
  • de uitleg hoe een aanvraag verloopt 
  • het zoeken naar oplossingen/mogelijkheden door uzelf en/of mensen uit uw eigen omgeving 
  • het kenbaar maken dat u het niet eens bent met de zorg of ondersteuning die u krijgt

SMWO Schouwen-Duiveland biedt deze onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een hulpvraag. 

Ook als u al zorg/ondersteuning krijgt of als u mantelzorg geeft, kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. 

HOE WERKT HET?

De cliëntondersteuner brengt samen met u in beeld wat u wel en niet kunt. Samen kijkt u wat nodig is zodat u zo zelfstandig mogelijk verder kunt. 

Meer informatie kunt u vinden op smwosd.nl.

WAAR AANMELDEN?

U kunt zich aanmelden bij SMWO Schouwen-Duiveland via telefoonnummer (0111) 453 444.

WLZ CLIËNTONDERSTEUNING

Ook wie gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz) kan gebruikmaken van cliëntondersteuning. De Wlz cliëntondersteuners helpen u bij het maken van een persoonlijk plan en bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Ook kunnen zij bemiddelen bij klachten, bezwaar en/of beroep. Voor informatie of aanmelden kunt u bellen naar SMWO Wlz-cliëntondersteuning, telefoonnummer (0900) 55 50 777.