Blijverslening

Omschrijving

Een Blijverslening maakt het mogelijk om uw eigen woning levensloopbestendig te maken. Daardoor kunt u langer thuis wonen. De Blijverslening is een lening met een vaste rente. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt deze leningen. Dit gebeurt op aanwijzing van de gemeente.

Waarvoor?

De Blijverslening is voor:

 • bouwkundige aanpassingen van de eigen woning en
 • elektronische toepassingen (domotica) in de woning, zodat deze toegankelijk én veilig is voor ouderen en mensen met een beperking. Hierdoor gaan alledaagse handelingen, zoals het openen en sluiten van deuren, aan- en uitdoen van verlichting automatisch.

Voorwaarden 

Voor het aanvragen van een Blijverslening moet u:

 • eigenaar én bewoner zijn van de woning waarvoor u de lening aanvraagt
 • geen/onvoldoende spaargeld hebben om de aanpassingen te betalen
 • een woning hebben op Schouwen-Duiveland die minimaal 1 jaar oud is
 • aanpassingen doen, die genoemd zijn in de bijlage 'bouwkundige- en domotica-aanpassingen' van de Verordening Blijverslening Schouwen-Duiveland 2017.

Hoogte lening

 • Voor een consumptieve lening: minimaal € 2500 en maximaal € 10.000. Deze lening wordt geregistreerd bij de BKR. Aflossingstijd:10 jaar.
 • Voor een hypothecaire lening: minimaal € 2500 en maximaal €25.000. Aflossingstijd: 20 jaar. 
 • Het totale financieringsbedrag (eventuele hypotheek + blijverslening) bedraagt maximaal 80% van de Woz-waarde van uw woning (dit geldt alléén in het geval van een hypothecaire lening).

Voor de Blijverslening stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een budget vast. Het toekennen van deze lening is alleen mogelijk als er nog (voldoende) budget is. De leningen worden daarom in volgorde van ontvangst behandeld.

Hoe werkt het?

 1. Informeer eerst of u in aanmerking komt voor een Blijverslening bij de afdeling Werken Wonen en Leven (tel. 0111-452126 of 452 140) 
 2. Als dit zo is, informeer dan of u voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig hebt bij de afdeling Ruimte en Milieu (tel. 0111-452252).
 3. Na verlening van de omgevingsvergunning of als u geen omgevingsvergunning nodig hebt, kunt u via de website van de gemeente een Blijverslening aanvragen. 

Wat moet ik doen?

Klik op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina. U wordt dan als aanvrager geregistreerd. 

U voegt bij uw aanvraag de volgende documenten toe: 

 • een overzicht van noodzakelijke aanpassingen;
 • een financiële onderbouwing (d.m.v. offertes) van deze aanpassingen;
 • een planning van de werkzaamheden.