Adviesraad Sociaal domein Schouwen-Duiveland

De Adviesraad Sociaal domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De raad adviseert en denkt mee over allerlei maatschappelijke onderwerpen, die ondergebracht zijn in het sociaal domein. 

De adviesraad adviseert over zaken als:

  • zorg en ondersteuning 
  • opvoeden en opgroeien
  • welzijn 
  • wonen 
  • werk en inkomen

Kortom over alles waarmee iemand in zijn leven te maken krijgt of kan krijgen. 

De adviesraad bestaat uit leden met kennis van en betrokkenheid bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. 

De adviesraad is geen belangenbehartiger van een bepaalde doelgroep, maar behartigt de belangen van álle doelgroepen binnen het sociaal domein. De adviesraad behandelt geen individuele klachten.

De adviesraad vergadert elke maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn op donderdagavond en zijn openbaar. 

Voor meer informatie over de adviesraad en vergaderdata, kijk op:
sociaalsd.nl
Contactpersoon: Coby van Haasteren, secretaris.
e-mail