Werk in uitvoering

Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de uitvoering van plannen en/of kleine projecten in de diverse kernen. Daarbij moet gedacht worden aan b.v. bouwplannen, herbestrating, onderhoud rioleringen, groenonderhoud enz.

In de blauwe kolom, rechts van deze tekst, staan de diverse werkenzaamheden vermeld.