Wegen, straten, fiets- en voetpaden, onderhoud

Omschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de openbare infrastructuur. Onder openbare infrastructuur vallen bijna alle asfalt- en klinkerverhardingen, onverharde wegen, pleinen, fiets- en voetpaden, viaducten, rotondes, speelplaatsen, stoplichten, verkeersborden, verkeerstekens en straatmeubilair zoals zitbanken. In het kader van 'duurzaam veilig' is de gemeente ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verkeersremmende maatregelen zoals drempels en wegversmallingen. Naar aanleiding van technische inspecties wordt voor groot onderhoud een planning voor meerdere jaren opgesteld.

Heeft u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur? Dan kunt u dit melden bij de Servicelijn.

Hoe werkt het?

Om een klacht in te dienen of een melding door te geven, klikt u op de knop 'Melding Servicelijn' in het rechtermenu op deze pagina.

U kunt de Servicelijn telefonisch bereiken op telefoonnummer (0111) 452 111 op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Wat gebeurt er met uw melding?

De medewerker van de Servicelijn registreert uw melding en persoonsgegevens en geeft dit door aan de vakspecialist. Vervolgens neemt de vakspecialist contact met u op om te bespreken wat de gemeente met uw melding gaat doen. De vakspecialist streeft ernaar om binnen twee werkdagen contact met u op te nemen.

Wanneer de melding spoed heeft, wordt er dezelfde dag nog contact met u opgenomen.