verhuizen

Omschrijving

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. U bent verplicht hiervan aangifte te doen.

Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. Op z'n vroegst kunt u uw verhuizing vier weken voor uw verhuizing doorgeven. Maar doe dit uiterlijk vijf (werk)dagen na uw verhuizing.

Gaat u samenwonen?

Wanneer u bij iemand anders intrekt, moet u schriftelijk toestemming hebben.

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar, indien zij gelijktijdig verhuizen naar hetzelfde nieuwe adres
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar, indien zij gelijktijdig verhuizen naar hetzelfde nieuwe adres
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is
  • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg

Bij een adreswijziging van een onder curatele gestelde moet de aangifte worden gedaan door de curator.

Hoe werkt het?

Om een verhuizing aan te geven, klikt op de knop 'Aangifte' in het rechtermenu op deze pagina.


Wat moet ik doen?

Voeg de volgende documenten toe bij uw aangifte:

  • als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Wat kost het?

Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden.