Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie of hervestiging)

Omschrijving

Wilt u zich voor het eerst laten inschrijven in Nederland (immigratie) of verhuist u terug naar Nederland vanuit het buitenland (hervestiging)? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk bij de gemeente melden voor uw inschrijving.

Voorwaarden:

U kunt zich alleen inschrijven als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent van plan het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland te wonen.
 • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben of u moet rechtmatig in Nederland verblijven.
 • Uw identiteit moet kunnen worden vastgesteld. Hiervoor hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.
 • Wilt u meerdere personen uit uw gezin inschrijven? Dan moet u voor elke persoon een aparte melding maken!

Inschrijving voor tijdelijk verblijf (korter dan 4 maanden)

Woont u niet in Nederland, maar wilt u hier voor een periode korter dan 4 maanden verblijven? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan alleen bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft geen loket voor niet-ingezetenen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u vinden waar het mogelijk is om u in te schrijven, klik hier voor meer informatie. U krijgt na inschrijving een burgerservicenummer (BSN).

Ik kom vanuit Aru­ba, Cu­ra­çao, Sint Maar­ten, Bo­nai­re, Sint Eusta­ti­us of Saba

 Vraag eerst een bewijs van uitschrijving aan in het land waar u vandaan komt. Maak daarna pas een melding voor inschrijving in Schouwen-Duiveland. Zonder het bewijs van uitschrijving kan de gemeente u namelijk niet inschrijven.

Ik kom niet uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of IJsland

Als u niet uit deze landen komt dan moet u bij de inschrijving aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Rechtmatig verblijf wil zeggen dat u toestemming hebt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te komen wonen. Dit toont u aan met:

 • een geldig paspoort en een Nederlandse verblijfsvergunning
 • een geldige verblijfsaantekening (schriftelijke beslissing) van de IND, of
 • een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) in uw paspoort

Hoe werkt het?

Om een melding voor inschrijving te doen klikt u op de knop ‘Melding doen’ in het rechtermenu op deze pagina. Vul alle gevraagde gegevens in en klik op ‘versturen’.

Wij nemen zelf contact met u op voor het maken van een afspraak. Per post of e-mail ontvangt u vervolgens een afspraakbevestiging. In de afspraakbevestiging staat vermeld welke documenten (brondocumenten, formulieren) u mee moet nemen naar uw afspraak.

Goed om te weten:

 • U moet zelf langskomen, iemand anders kan de inschrijving niet voor u regelen.
 • Als u zich in Schouwen-Duiveland wilt inschrijven, moet u een adres hebben in Schouwen-Duiveland
 • Als u zich samen met uw partner en/of kinderen wilt inschrijven, moeten zij ook aanwezig zijn bij de afspraak. Voor elke persoon moet u een aparte melding maken.
 • U krijgt een schriftelijke bevestiging van de afspraak, per post of per e-mail.
 • Inschrijven is gratis en verplicht.

Hoe lang duurt het voordat u ingeschreven staat in de Basis Registratie Personen (BRP)?

Uiterlijk vier weken na de verhuisdatum ontvangt u een bevestiging van de inschrijving in de BRP met een persoonslijst en een uittreksel met BSN.