Riolering

In het beleidsplan 'Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019' leest u hoe de gemeente uitvoering geeft aan wettelijke watertaken. Dit betreft afvalwater, hemelwater en grondwater.

Een duurzame watereconomie vraagt om een duurzaam, ecologisch verantwoord, watersysteem. Een goed functionerend afvalwatersysteem is daarin een essentiële schakel.