Onttrekkingsvergunning voor deeltijdwonen

Omschrijving

Op 21 februari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Huisvestingsverordening Schouwen-Duiveland 2019-2022. Dit betekent dat er vanaf 7 maart 2019 een vergunningsplicht geldt voor:

  1. Deeltijdwonen
  2. Woningvorming
  3. Splitsing in appartementsrechten

Deeltijdwonen, oftewel het gebruik van een reguliere woning als tweede woning, is vanaf 7 maart 2019 niet meer toegestaan zonder vergunning. Alleen eigenaren van bestaande deeltijdwoningen kunnen nog een onttrekkingsvergunning aanvragen. Voor nieuwe deeltijdwoningen worden in principe geen vergunningen meer verleend.

Hoe werkt het?

Overgangsrecht voor oude vergunninghouders

Voor huiseigenaren die vóór 1 juli 2015 al een onttrekkingsvergunning voor deeltijdwonen hadden en nog steeds aan de voorwaarden van die vergunning voldoen, geldt een wettelijk overgangsrecht. De oude vergunning herleeft en is in veel gevallen ook nog overerfbaar. Als u voldoet aan dit overgangsrecht hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. We vragen u dit wel te melden door een e-mail te sturen naar het adres onderaan deze pagina.

Bestaande deeltijdwoningen alsnog vergund

Eigenaren van bestaande deeltijdwoningen die nog niet eerder vergund zijn of waarvoor de eerdere vergunning niet meer kan herleven, kunnen alsnog een onttrekkingsvergunning aanvragen. Deze vergunning is niet meer overerfbaar. Dit betekent dat de huidige eigenaar de laatste is die de woning als tweede woning mag gebruiken. Toekomstige kopers en erfgenamen mogen deze alleen nog permanent (laten) bewonen.

Nieuwe deeltijdwoningen in het werkingsgebied niet meer toegestaan

Bestaande huiseigenaren en nieuwe kopers die ná 7 maart 2019 nog willen starten met deeltijdwonen in het werkingsgebied, kunnen hiervoor geen vergunning meer krijgen. De kaarten waarop het werkingsgebied getekend staat, vind u rechts op deze pagina onder ‘Bekijk ook’. Bij kopers hanteert de gemeente de datum van het voorlopige koopcontract als peildatum. Alleen in schrijnende situaties kan de gemeente nog een uitzondering maken.

Handhaving

Om bestaande deeltijdbewoners voldoende gelegenheid te geven om een vergunning aan te vragen, zal de gemeente pas na 1 oktober 2019 gaan handhaven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de Huisvestingsverordening Schouwen-Duiveland 2019-2022 raadplegen op: decentrale.regelgeving.overheid.nl. Hierin staan alle voorwaarden vermeld. 

Wat moet ik doen?

Vraag via de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina een onttrekkingsvergunning aan op basis van de Huisvestingswet. Kies in het webformulier vervolgens voor de optie ‘deeltijdwonen’. 

Contact

Voor vragen over deeltijdwonen en de Huisvestingsverordening kunt u contact opnemen met August Eggebeen, beleidsmedewerker volkshuisvesting bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Tijdens werktijden telefonisch bereikbaar op: (0111) 452 420 of stuur een e-mail naar: august.eggebeen@schouwen-duiveland.nl

Wat kost het?

Als de onttrekkingsvergunning voor deeltijdwonen aan u verstrekt wordt, worden eenmalig legeskosten van € 120,60 in rekening gebracht. Deze worden achteraf per factuur bij u gedeclareerd. U hoeft geen legeskosten te betalen als u vóór 1 juli 2015 al in het bezit was van een onttrekkingsvergunning en deze aan het overgangsrecht voldoet.