Meldpunt water

Nederland is een waterland: rivieren, meren, sloten, plassen, zeeën, maar ook drinkwater en riolering. Het beheer van al dat water ligt bij verschillende instanties.

WATERLOKETWIJZER

De gemeente en het waterschap hebben een schema opgesteld waarin u kunt zien bij wie u voor welke vragen moet zijn; de gemeente, of het waterschap.

Constateert u dat er ergens iets misgaat, dan kunt u dat via meldpuntwater.nl melden.