Kabels en leidingen, vergunning

Omschrijving

Het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond zonder vergunning is verboden. De gemeente beoordeelt het voorgestelde tracé, de voorgestelde uitvoeringsperiode en werkwijze. De gemeente stelt zich terughoudend op om aan anderen dan openbare nutsvoorzieningen toestemming te verlenen. Bij telecommunicatie is de Telecommunicatiewet van toepassing.

Voor het aanleggen van een netwerk heeft het telecombedrijf zowel een publieksrechtelijke instemming als een privaatrechtelijke toestemming van de gemeente nodig. In de wet is bepaald dat het instemmingsbesluit van de gemeente tevens de privaatrechtelijke toestemming inhoudt.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag doen via de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.