Integraal beheer openbare ruimte

In de visie 'Integraal beheer openbare ruimte' geeft de gemeente aan hoe zij de openbare ruimte wil beheren. Belangrijk is dat onze leefomgeving schoon, heel en veilig is. Om dit te bereiken heeft de gemeente kwaliteitsniveaus vastgesteld. Deze kwaliteitsniveaus zijn vastgelegd in een meetlat.