Groenstroken aankopen

Omschrijving

De gemeente beheert en onderhoudt het openbaar groen en de overige openbare ruimte zoals verharding binnen de bebouwde kom. In bepaalde gevallen komen groenstroken in aanmerking voor verkoop. Onder 'Bekijk ook' in het rechtermenu van deze pagina leest u hier meer over in de 'Beleidsnota groenstroken en restpercelen'.

Bij de verkoop van groenstroken zijn de hoofdstukken 1, 2 en 5 van de ‘Algemene verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Schouwen-Duiveland 2015’ van toepassing.

Hoe werkt het?

Heeft u interesse om een aan uw perceel grenzende gemeentelijke groenstrook aan te kopen? Klik dan op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

De gemeente toetst uw aanvraag aan verschillende criteria. Op basis van de toetsing bepaalt de gemeente of de door u gevraagde groenstrook wel of niet voor verkoop in aanmerking komt. Indien de groenstrook voor verkoop in aanmerking komt, ontvangt u van ons een aanbodbrief.

Beslist u tot aankoop over te gaan, dan ontvangt u een concept koopovereenkomst. Na uw akkoord maken wij de definitieve koopovereenkomst op. Deze definitieve koopovereenkomst ontvangt u per post. U tekent de definitieve koopovereenkomst en stuurt deze per post aan ons retour. Nadat de gemeente de koopovereenkomst getekend heeft, ontvangt u een volledig getekende koopovereenkomst voor uw eigen administratie. Het andere exemplaar stuurt de gemeente naar de notaris voor het opmaken van de akte van levering.

Wat moet ik doen?

In uw aanvraag geeft u duidelijk aan om welke groenstrook het gaat. Dit doet u door een situatieschets met vermelding van de lengte en de breedte van de strook te maken en deze te uploaden bij uw aanvraag.

Wat kost het?

De gemeenteraad heeft de prijzen van de groenstroken vastgesteld in de grondprijsbrief. Deze vindt u in het rechtermenu onder 'Bekijk ook'. De prijzen zijn kosten koper. Dat betekent dat u de overdrachtsbelasting, de kosten van de door u gekozen notaris en de kosten van inschrijving bij het kadaster betaalt.