Groenonderhoud Prop Beplantingswerken

Prop Beplantingswerken

Als onze hoofdaannemer is Prop Beplantingswerken de komende jaren (mede)verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenruimte op Schouwen-Duiveland.

70 jaar ervaring

Prop Beplantingswerken is een familiebedrijf, met 70 jaar ervaring en expertise in groenvoorzieningen, -aanleg, -renovatie en -onderhoud.  Het bedrijf is actief in Zuidwest Nederland en werkt voor gemeenten, waterschappen, de provincie, Rijkswaterstaat en grote particuliere terreinen (parkmanagement).

Wat doet Prop Beplantingswerken?

Het team van Prop gaat voor u op Schouwen-Duiveland aan de slag met:

  • et maaien van bermen, sloten, vijvers en gazons
  • het knippen van de hagen en de randen van het bosplantsoen
  • het legen van de openbare afvalbakken en de honden-uitlaatbakken
  • de onkruidbestrijding met hete lucht, dus géén chemische bestrijdingsmiddelen

Veel ervaring op Schouwen-Duiveland

Via projecten van Rijkswaterstaat en het Waterschap heeft Prop veel ervaring met het werken op Schouwen-Duiveland. Het bedrijf kent de Zeeuwse cultuur. Prop werkt nauw samen met de inwoners van Schouwen-Duiveland,  mensen die werken bij De Zuidhoek en uiteraard de gemeente Schouwen-Duiveland.

Servicelijn

Net zoals de gemeente Schouwen-Duiveland gelooft Prop in preventief werken: beter voorkomen dan genezen. Toch kan het zijn dat er iets over het hoofd wordt gezien. In dat geval kunt u dit melden via onze Servicelijn.