Gladheid

Omschrijving

Bevriezing, sneeuw en ijzel kunnen in de winterperiode zorgen voor gladde wegen. Om ervoor te zorgen dat u veilig de weg op kunt, staan de Zeeuwse wegbeheerders dan dag en nacht paraat. Ze strooien samen de doorgaande wegen. Zo zorgen ze ook in de winter voor een goede bereikbaarheid door schone, veilige wegen.

Binnen de bebouwde kom strooit de gemeente Schouwen-Duiveland op doorgaande wegen, kijk hier voor de verschillende routes. Buiten de bebouwde kom wordt er gestrooid door Waterschap Scheldestromen.

De strooiwagen-sneeuwruimer strooit en/of ruimt tussen 04.00 en 23.00 uur: 

  • in de centra van de kernen
  • op doorgaande wegen
  • op invalswegen en -straten van en naar woonwijken
  • op bus routes
  • op routes naar huisartsenpost en brandweerkazernes.

Op alle andere straten, wegen en pleinen wordt er niet of slechts incidenteel gestrooid of sneeuw geruimd.

Stoepen en voetpaden

Behalve de rijbaan kunnen stoepen en voetpaden soms ook glad of besneeuwd zijn. De medewerkers van de gemeente strooien en ruimen sneeuw bij zorgcentra en gebouwen voor openbare dienstverlening. Als u uw eigen stoep strooit en schoonhoudt, zorgen we zo samen voor een veilige en goed begaanbare openbare ruimte. Met name ouderen en mensen die slecht ter been zijn stellen dat zeer op prijs en ook wij waarderen uw inzet!

Hoe werkt het?

U kunt 24 uur per dag, zeven dagen per week een melding doorgeven via de knop 'Melding Servicelijn' in het rechtermenu op deze pagina.

U kunt de Servicelijn telefonisch bereiken op telefoonnummer (0111) 452 111 op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Wat gebeurt er met uw melding?

De medewerker van de Servicelijn registreert uw melding en persoonsgegevens en geeft dit door aan de vakspecialist. Vervolgens neemt de vakspecialist contact met u op om te bespreken wat de gemeente met uw melding gaat doen. De vakspecialist streeft ernaar om binnen twee werkdagen contact met u op te nemen.

Wanneer de melding spoed heeft, wordt er dezelfde dag nog contact met u opgenomen.