Gehandicaptenparkeerkaart voor particulieren

Omschrijving

Hebt u een aantoonbare beperking bij het lopen, dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) aanvragen. Met een geldige gpk kunt u op officiële gehandicaptenparkeerplaatsen in onze gemeente gratis en onbeperkt parkeren.

U kunt een gpk aanvragen voor:

 • bestuurders (B)
 • passagiers (P)
 • voor beiden (B+P)

Voorwaarden gebruik gpk

Voorwaarden voor bestuurders:

 • u hebt langer dan zes maanden een aantoonbare beperking bij het lopen
 • u kunt met de gebruikelijke hulpmiddelen (rollator, stok of prothese) niet meer dan honderd meter aan een stuk lopen
 • u bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Voorwaarden voor passagiers

 • u bent voortdurend afhankelijk van een bestuurder voor uw vervoer van deur tot deur
 • u hebt langer dan zes maanden een aantoonbare loopbeperking
 • u kunt met de gebruikelijke loopmiddelen (rollator, stok of prothese) niet meer dan honderd meter aan een stuk lopen

Vervoer van een kind

Ook voor het vervoer van een kind met een beperking kunt u een gpk voor passagiers aanvragen. Of u daarvoor in aanmerking komt hangt af of uw kind voldoet aan de voorwaarden voor passagiers. Maar daarnaast spelen óók andere criteria een rol, zoals de leeftijd en de ontwikkeling van uw kind. Dat verschilt per situatie. Daarom is het verstandig om eerst te informeren bij Burgerzaken vóórdat u een aanvraag indient.

Omzetten van gpk bestuurder naar gpk passagier

Het is mogelijk om uw gpk voor een bestuurder om te zetten naar een parkeerkaart voor passagiers. Afhankelijk van uw situatie volgt dan een medische keuring.

Verlies of diefstal

Bent u uw gpk kwijt of is deze gestolen dan kunt u dat melden bij de gemeente via een e-mail. Bij verlies of diefstal moet u een nieuwe gpk aanvragen. 

Verlengen van gpk

Als uw gpk verloopt, krijgt u niet automatisch een nieuwe. Bij verlenging moet u altijd een nieuwe aanvraag indienen. De gemeente of de keuringsinstantie bepaalt of voor verlenging een nieuwe medische keuring nodig is. Als bij de eerste keuring duidelijk is vermeld dat uw medische situatie reden tot verlenging geeft, wordt uw gpk verlengd. Bij een permanente beperking is geen medische keuring nodig voor verlenging.

We raden u aan om zes weken voor het aflopen van de geldigheidsduur van uw gpk een nieuwe aanvraag in te dienen.

Bijzondere bijstand

Hebt u een inkomen op of nét boven het bestaansminimum, dan kunt u mogelijk een beroep doen op bijzondere bijstand. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, kijk dan op berekenuwrecht.nl of neem contact op met het Loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280.

Beëindigen

Als de bezitter van een gpk overlijdt, is de kaart niet meer geldig. Nabestaanden kunnen deze kaart opsturen naar:

Gemeente Schouwen-Duiveland

cluster Burgerzaken

Antwoordnummer 109

4300 VB Zierikzee (geen postzegel nodig).


U kunt hem ook inleveren bij de centrale receptie. U kunt hiervoor via via de computer een afspraak maken.

Hoe werkt het?

Om een gehandicaptenparkeerkaart voor particulieren aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina. Hier vult u uw gegevens in en stuurt u de aanvraag via de computer door.

Medische keuring bij eerste aanvraag gpk en bij verlenging

Vraagt u voor het eerst een gpk aan, dan zijn medische gegevens nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Uit deze medische gegevens moet blijken of uw beperking tijdelijk, progressief of permanent is. Daarom is voor een eerste aanvraag altijd een medische keuring nodig. U krijgt daarvoor een oproep.

Wat kost het?

Een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) kost € 16,15

Dit bedrag geldt voor:

 • een gpk mét en zonder medische keuring
 • verlenging van een gpk
 • omzetting van een gpk- bestuurders naar een gpk-passagiers
 • een nieuwe gpk bij vermissing of diefstal