Huurovereenkomst

Omschrijving

De gemeente heeft verschillende gronden en gebouwen in eigendom die voor verhuur in aanmerking (kunnen) komen.

Volkstuinen

De gemeente heeft volkstuincomplexen in eigendom die voor verhuur in aanmerking komen in de plaatsen: Brouwershaven, Bruinisse, Burgh-Haamstede, Kerkwerve, Noordwelle, Oosterland, Ouwerkerk, Serooskerke, Sirjansland en Zierikzee.

Groenstrook

Regelmatig krijgt de gemeente verzoeken van burgers of derden om een groenstrook of restperceel van de gemeente aan te kopen. De tarieven vindt u in de grondprijsbrief. Groenstroken of restpercelen komen niet altijd voor verkoop in aanmerking. In sommige gevallen is het wel mogelijk om een groenstrook of restperceel te huren. U leest hier meer over in de beleidsnota groenstroken en restpercelen.

Weides

De gemeente heeft een aantal percelen in eigendom die voor verhuur als wei voor onder andere schapen in aanmerking komen. De huurprijs per hectare bedraagt € 450 met een minimum van € 100.

De huur van een wei bestemd voor paarden bedraagt € 935 per hectare met een minimum van € 100.

Gebouwen

Soms heeft de gemeente een pand in eigendom dat voor herontwikkeling of verkoop in aanmerking komt. Zolang het pand nog niet verkocht en/of her-ontwikkeld is, kan het voorkomen dat de gemeente het pand verhuurt. Dit om vandalisme bij tijdelijke leegstand te voorkomen.

Hoe werkt het?

Voor de aanvraag voor het huren van een volkstuin, een wei, een gemeentelijk pand, een groenstrook of een restperceel dient u een aanvraag in via de knop ‘Aanvraag’ in het rechtermenu op deze pagina.

Volkstuinen

Vervolgens bekijken wij of er binnen het volkstuinencomplex vrije kavels beschikbaar zijn. Als dat het geval is, krijgt u een aanbod van ons. Bij akkoord ontvangt u een huurovereenkomst ter ondertekening. Als er geen kavel beschikbaar is, plaatsen wij u op de inschrijvingslijst. Wanneer er dan een kavel vrij komt, bieden wij dat aan de eerstvolgende op de inschrijvingslijst aan.

Groenstrook

Vervolgens beoordelen wij of wij betreffende groenstrook of restperceel kunnen en willen verhuren en onder welke voorwaarden. Als dat het geval is, krijgt u een aanbod van ons. Bij akkoord ontvangt u een huurovereenkomst ter ondertekening.

Weides

Vervolgens bekijken wij of er een perceel beschikbaar is. Als dat het geval is, krijgt u een aanbod van ons. Bij akkoord ontvangt u een huurovereenkomst ter ondertekening. Als er geen perceel beschikbaar is, plaatsen wij u op de inschrijvingslijst. Wanneer een perceel beschikbaar komt, bieden wij dat op volgorde van de inschrijvingslijst aan de ingeschrevenen aan.

Gebouwen

Vervolgens beoordelen wij of wij betreffend pand kunnen en willen verhuren en onder welke voorwaarden. Als dat het geval is, krijgt u een aanbod van ons. Bij akkoord ontvangt u een huurovereenkomst ter ondertekening. Als er geen pand beschikbaar is, plaatsen wij u op de inschrijvingslijst. Wanneer een pand beschikbaar komt, bieden wij dat op volgorde van de inschrijvingslijst aan de ingeschrevenen aan.

Wat kost het?

De huurprijs voor volkstuinen en weides staat vast. Andere huurprijzen zijn afhankelijk van de aanvraag.