Buurtbemiddeling

Heeft u een probleem met uw buren?

Inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland die een uit de hand gelopen burenruzie hebben, kunnen hiervoor terecht bij Buurtbemiddeling. Deze organisatie zal namens de politie Schouwen-Duiveland, woningcorporatie Zeeuwland en de gemeente Schouwen-Duiveland bemiddeling tussen buren verzorgen, zodat de leefbaarheid in de buurt verbetert. De service is gratis.

Belangrijk om te weten

 • De bemiddelaars zijn onafhankelijk en geven geen oordeel;
 • Iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en werkt vrijwillig;
 • Beide partijen werken toe naar afspraken, die voor iedereen aanvaardbaar zijn;
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.
  U bent bereid om opbouwende afspraken te maken;
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk;
 • Buurtbemiddeling is gratis.

Buurtbemiddeling zorgt ervoor dat u en uw buren conflicten zelf oplossen,
dat de communicatie hersteld wordt en dat de leefbaarheid van de buurt,
wijk en gemeente verbetert.

Wat is buurtbemiddeling?

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen bestaat er kans op conflicten over bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel, erfafscheiding vernielingen, storende leefgewoontes. Door niet
goed met elkaar te praten, kan het uit de hand lopen. Op dat moment kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen.
Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De bemiddelaars hebben uiteraard geheimhoudingsplicht. 

Het is de bedoeling dat u onder begeleiding van deze bemiddelaars zelf samen uw conflict oplost. Het is altijd beter dat u zelf uw problemen oplost dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich weer voordoet.

Hoe vraagt u buurtbemiddeling aan en wat gebeurt er dan?

 • U neemt contact op met buurtbemiddeling door te bellen naar 06 45 77 25 16 of een e-mail te sturen;
 • De coördinator bepaalt of u conflict bemiddelbaar is en vormt dan een team van twee bemiddelaars voor uw situatie;
 • De bemiddelaars leggen op uw verzoek contact met de buren met wie u de overlast wilt bespreken;
 • De bemiddelaars houden een gesprek met beide partijen apart, thuis of bij buurtbemiddeling;
 • In veel gevallen zijn de gesprekken apart voldoende om het probleem op te lossen.
  Mochten de genoemde gesprekken niet tot een oplossing leiden dan volgt er een afspraak voor een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein;
 • Een bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken.
buurtbemiddeling