Adresonderzoek

Omschrijving

Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen, of krijgt u officiële post van oude bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten.

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of de adresgegevens wel kloppen, kan de gemeente een onderzoek starten. Ook instanties die adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.

Let op! De gemeente kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de Basisregistratie personen.

Hoe werkt het?

Om een adresonderzoek aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Een adresonderzoek duurt in de meeste gevallen maximaal drie maanden. Na afloop van het onderzoek krijgt u bericht over de resultaten.

Wat kost het?

Aan het starten van een adresonderzoek zijn geen kosten verbonden.