Bijzondere bijstand

Omschrijving

Bijzondere bijstand is bedoeld voor wie een laag inkomen heeft en door onverwachte omstandigheden onvoorziene, bijzondere kosten heeft.

Voorbeelden van kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking kunnen komen zijn:

  • kosten voor bewindvoering, advocaatkosten
  • huisraad: kosten voor het aanschaffen of vervangen van bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast waarvoor iemand niet zelf heeft kunnen sparen. De kosten voor het aanschaffen of vervangen van huisraad verstrekken wij in de vorm van een lening.

Voorwaarden voor bijzondere bijstand?

  • het gaat om bijzondere kosten, die noodzakelijk zijn en die u daadwerkelijk hebt gemaakt of die u nog gaat maken
  • u moet deze kosten kunnen aantonen door een offerte of rekening
  • het gaat om onvoorziene kosten die u met uw inkomen, uitkering of spaargeld niet kunt betalen
  • het gaat om kosten, die niet door een andere organisatie of via een andere wet (bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) worden vergoed

Hoe werkt het?

Om bijzondere bijstand aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Voor de afhandeling van uw aanvraag heeft de gemeente maximaal acht weken tijd. Is dit niet haalbaar dan ontvangt u hierover bericht.