Wijziging uitkering - Inlichtingenplicht

Omschrijving

OMSCHRIJVING

Ontvangt u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand? Dan heeft u een inlichtingenplicht. Die houdt in dat u de gemeente zelf én op tijd veranderingen in uw inkomen/vermogen of leefsituatie moet doorgeven. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of trouwen. Of als u gaat scheiden of studeren. Maar ook als u met vakantie wil of als u een nieuwe auto koopt moet u dat melden. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan geldt de inlichtingenplicht voor u samen en voor u en uw partner afzonderlijk.

Wat u moet melden en hoe u dat kunt doen leest u hieronder.

Vragen?

Geef wijzigingen gelijk door. Twijfelt u of bepaalde informatie van belang is voor uw uitkering? Neem dan contact op met het Loket Samenleving en Zorg via telefoonnummer 0111 452 280. Dit voorkomt dat u later beschuldigd wordt van het plegen van fraude. 

Wat moet u melden?

Veranderingen in de leefsituatie van u en/of uw partner.

Voorbeelden:

 • u gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan
 • u gaat samenwonen of een gezamenlijke huishouding voeren
 • er komt iemand bij u in huis wonen
 • u gaat scheiden
 • een huisgenoot/kind/partner gaat op een ander adres wonen
 • u gaat verhuizen (vermeld uw nieuwe adres en per welke datum u verhuist)
 • er is een kind geboren
 • uw kind is bij u komen wonen of is vertrokken
 • u verblijft tijdelijk op een ander adres: ziekenhuis, verpleeghuis, detentie, afkickcentrum (meld de periode en stuur,zo mogelijk een bewijsstuk mee)
 • iemand op uw adres is overleden.

Vakantie/verblijf in het buitenland

 • u mag maximaal vier weken met vakantie of in het buitenland verblijven met behoud van uitkering. 
 • een verblijf in het buitenland moet u altijd vooraf melden, of dat verblijf nu korter of langer dan vier weken is. 
 • een vakantie in Nederland van meer dan vier weken moet u ook vooraf melden.

Werk/studie

Voorbeelden:

 • u gaat aan het werk of 
 • u bent gestopt met werken
 • u bent meer of minder gaan werken
 • u bent begonnen met een studie, opleiding of re-integratietraject
 • u bent gestopt met een studie, opleiding of re-integratietraject
 • er is iets gewijzigd in/bij uw studie, opleiding of re-integratietraject.

Let op: wijzigingen rondom studie moet u ook doorgeven voor uw thuiswonende kinderen tot 27 jaar.

Inkomen

Voorbeelden:

 • uw inkomen/het inkomen van uw partner is ten opzichte van vorige maand gewijzigd
 • u of uw partner gaat/is gaan werken, 
 • u of uw partner ontvangt een uitkering, alimentatie, kostgeld, huur.
 • u hebt een (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting van de Belastingdienst ontvangen.

Vermogen

Voorbeelden:

 • u hebt een schenking/gift/erfenis gekregen
 • u hebt een auto/motor gekocht/verkocht
 • u hebt een woning gekocht/verkocht
 • u hebt een uitkering van de verzekering ontvangen
 • u hebt een uitkering ontvangen uit de afkoop van een pensioen
 • u hebt aandelen/obligaties gekocht/verkocht   
 • u hebt een (geld)prijs gewonnen

Hoe werkt het?

Om een wijziging door te geven, klikt u op de knop 'Wijziging doorgeven' in het rechtermenu op deze pagina.

Heeft u hulp nodig bij het online invullen? Neem dan contact op met het Loket Samenleving en Zorg via telefoonnummer 0111 452 280.


Wat moet ik doen?

Voor het doorgeven van veranderingen van inkomen, vermogen en/of leefsituatie kunt u gebruikmaken van:

 • De knop "Wijziging doorgeven" in het rechtermenu.
 • Het statusformulier. Dit overzicht krijgt u twee keer per jaar als u naast uw uitkering geen (maandelijks wisselende) inkomsten hebt. Dit overzicht laat uw gegevens zien zoals die bekend bij de gemeente. Veranderingen in uw inkomen, vermogen en/of leefsituatie kunt u op dit formulier aangeven. U bent verplicht het statusoverzicht in te vullen, ook als er niets veranderd is. 
 • Maandelijks inkomstenbriefje (rofje). Hebt u naast uw uitkering nog andere inkomsten, die wisselen, dan ontvangt u van ons maandelijks een inkomstenbriefje. Voeg bij het ingevulde inkomstenbriefje een kopie van de loonstrook of uitkeringsspecificatie. Stuur dit vóór de eerste werkdag van de volgende maand terug.

Gevolgen van te laat doorgeven van wijzigingen

Om uw recht op uitkering (maandelijks) vast te kunnen stellen, moet u wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven. Wacht daar niet mee, want dat kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Blijkt namelijk dat u te veel uitkering hebt ontvangen, dan moet u dit teveel terugbetalen. Daarnaast kunt u een boete krijgen.