Tegemoetkoming schade door COVID-19 (corona)

Omschrijving

Het Rijk maakt het voor gemeenten mogelijk om organisaties te ondersteunen die door de corona(maatregelen) in financiële problemen komen of dreigen te komen. Dit gebeurt in de vorm van een tegemoetkoming voor organisaties en/of activiteiten die behoren tot de doelgroepen cultuur-, kunst- en erfgoedsector, dorpshuizen, verhuurders van ruimten en kleine jeugd- en jongerenorganisaties.

Voor wie is deze tegemoetkoming?

Verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen zonder winstoogmerk, waarvan de activiteiten deels gericht zijn op de inwoners van Schouwen-Duiveland. Dit geldt ook voor organisaties die geen subsidie van de gemeente krijgen, maar die wel van belang zijn voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente of die van maatschappelijke waarde zijn op sociaal en cultureel gebied.

 U moet wel kunnen aantonen dat de instandhouding van de activiteiten in gevaar is of dreigt te komen als gevolg van de coronacrisis.

Voorwaarden voor tegemoetkoming schade door COVID-19

  • De tegemoetkoming is bedoeld voor de schade die geleden is in de periode van maart tot en met december 2020. Mogelijk start later een nieuwe aanvraagperiode voor een tegemoetkoming over 2021. Hierover wordt u dan geïnformeerd.
  • De organisaties en/of activiteiten behoren tot de doelgroepen cultuur-, kunst- en erfgoedsector, dorpshuizen, verhuurders van ruimten en kleine jeugd- en jongerenorganisaties.
  • De organisatie is van belang voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of van maatschappelijke waarde voor het sociale/culturele gebied.
  • De organisatie loopt het risico failliet te gaan of kan niet langer voortbestaan als gevolg van de coronacrisis.
  • De organisatie was financieel gezond voor de coronacrisis en is levensvatbaar na de coronacrisis.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag voor een tegemoetkoming schade door COVID-19 van 1 tot en met 28 februari 2021 indienen. Klik op de knop ‘Aanvraag doen’ in het rechtermenu op deze pagina.

Alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend worden door ons behandeld. Vervolgens leggen we deze voor aan het college van burgemeester en wethouders. Het college besluit per aanvraag om een bedrag toe te kennen of af te wijzen.

Wat moet u aanleveren?

Om de aanvraag in te dienen moet u de geleden schade in 2020 aantonen door het netto resultaat van de organisatie over 2018, 2019 en 2020 op te geven.

Hiervoor hebt u nodig:

  • Overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 2018 en de jaarrekening van 2018
  • Overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 2019 en de jaarrekening van 2019
  •  Overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 2020 en een (voorlopige) jaarrekening of kasstroomoverzicht van 2020.

Afwijzen van de aanvraag

Het afwijzen van een aanvraag kan gebeuren als niet is voldaan aan de voorwaarden of als het geld uit het budget op is. In de Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming schade COVID-19 staan alle voorwaarden benoemd.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons subsidieloket, stuur een e-mail naar: subisdieloket@schouwen-duiveland.nl.