Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Omschrijving

De regeling Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten is per 1 januari 2020 veranderd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De standaard tegemoetkoming voor 2020 bedraagt: €240.
 • De tegemoetkoming voor echtparen met kinderen van 12 tot 18 jaar: €500 per persoon.
 • U moet deze tegemoetkoming elk jaar opnieuw aanvragen. Ook als u deze tegemoetkoming in voorgaande jaren automatisch ontving.
 • U kunt vanaf 1 januari 2020 het hele jaar door een aanvraag indienen.
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 150% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt.

Voorwaarden tegemoetkoming

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • inwoner zijn van Schouwen-Duiveland (u moet ingeschreven staan in de Basisregistratie personen)
 • een inkomen hebben dat lager is dan 150% van de bijstandsnorm die voor uw leeftijd en leefsituatie (alleenstaand, gehuwd/samenwonend of alleenstaande ouder) geldt. Zie het overzicht onderaan de pagina.
 • chronisch ziek zijn en/of een beperking hebben
 • een kind hebben met een chronische ziekte of beperking, voor wie u volgens de wet financieel verantwoordelijk bent.

Hoe werkt het?

Aantonen chronische ziekte of beperking

U moet kunnen aantonen dat u chronisch ziek bent en/of een beperking hebt via:

 • Een indicatie volgens de Wlz (Wet langdurige zorg)
 • Een indicatie volgens de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor minimaal een jaar
 • Een gehandicaptenparkeerkaart voor minimaal een jaar
 • Een uitkering op grond van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
 • Een uitkering op grond van de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten)
 • Een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
 • Een uitkering op grond van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • Een bewijs dat u dubbele kinderbijslag van de SVB (Sociale verzekeringsbank) ontvangt, omdat u een kind hebt met een chronische ziekte of beperking die jonger is dan 18 jaar, voor wie u volgens de wet financieel verantwoordelijk bent.
 • Een overzicht van uw zorgverzekeraar dat u het verplicht eigen risico van de zorgverzekering in twee achtereenvolgende jaren (2018/2019 of 2019/2020) helemaal hebt opgemaakt. Dit geldt alleen als u de tegemoetkoming voor uzelf aanvraagt.
 • Een verklaring van een medisch specialist om aan te tonen dat de zorgkosten in de afgelopen twee jaar net zo hoog waren als het wettelijk eigen risico. Dit geldt alleen als u deze tegemoetkoming voor uw kind aanvraagt.

Normbedragen

150% van de bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag):*

Jonger dan 21 jaar:

 • Alleenstaand (18-20 jaar): € 390
 • Gehuwd (beiden 18-20 jaar): € 780
 • Gehuwd (1 persoon = 18-20 jaar): € 1515

Van 21 jaar tot de pensioenleeftijd:

 • Alleenstaand: € 1575
 • Alleenstaande ouder: € 1575
 • Gehuwden (zonder kostendelers): € 2257,50

Vanaf pensioenleeftijd:

 • Alleenstaand: € 1770
 • Alleenstaande ouder: € 1770
 • Gehuwden: € 2415

(* u kunt geen rechten aan dit overzicht ontlenen)

Hebt u vragen over deze regeling? Bel dan naar het loket Samenleving en zorg, tel. (0111) 452280.

Wat moet ik doen?

Klik rechts op de knop 'Aanvragen' om de tegemoetkoming aan te vragen.

Wat kost het?

Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.