Taaleis

Als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen, moet u voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben. Is dat niet het geval, dan moet u de taal zo snel mogelijk leren. Dit is geregeld in de Wet Taaleis (Participatiewet).

WIE NEDERLANDS SPREEKT, SCHRIJFT EN LEEST HEEFT MEER KANS OP WERK

Hebt u een bijstandsuitkering of wilt u die aanvragen? Dan moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk (betaald) werk te vinden. Daarvoor is het belangrijk dat u voldoende kennis van de Nederlandse taal hebt. 

WAT BETEKENT DE TAALEIS?

De taaleis houdt in dat u:

 • een gesprek in het Nederlands kunt voeren en begrijpen en
 • eenvoudige teksten kunt lezen, schrijven en begrijpen. Dat wil zeggen dat u het Nederlands beheerst op het niveau van groep acht van de basisschool

WANNEER VOLDOET U AAN DE TAALEIS?

U voldoet aan de taaleis als u in Nederland onderwijs hebt gevolgd.

Dat kan zijn:

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo, vwo)
 • praktijkonderwijs
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • volwassenenonderwijs
 • inburgeringstraject

BEWIJSSTUKKEN OF TAALTOETS

Vraagt u een bijstandsuitkering aan. Dan komt ook uw kennis van de Nederlandse taal aan de orde. Bij twijfel over uw kennis moet u aantonen dat u de taal voldoende beheerst.

Dat kan met:

 • een schooldiploma 
 • een schoolrapport of
 • een inschrijvingsbewijs voor een taalcursus  

UITNODIGING TAALTOETS

Hebt u geen bewijsstukken, dan krijgt u een uitnodiging voor een taaltoets. Deze taaltoets is gratis en bestaat uit:

 • een leesopdracht
 • een schrijfopdracht
 • een luisteroefening met vragen