Studietoelage, individueel

Omschrijving

Voor wie een (arbeids)beperking heeft en studeert of gaat studeren, bestaat de mogelijkheid van een individuele studietoeslag. Deze bedraagt maximaal 38% van de bijstandsnorm die voor zijn situatie (gehuwd, alleenstaand, alleenstaande ouder) geldt. Deze studietoelage wordt eens per jaar uitgekeerd.

Voor wie is de individuele studietoelage?

  • Voor wie 18 jaar of ouder is.
  • Voor wie een arbeidsbeperking heeft en daardoor niet het minimumloon kan verdienen, maar wel mogelijkheden voor arbeid heeft.
  • Voor wie recht heeft op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000 of op een bijdrage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Voor wie eigen vermogen heeft dat niet hoger is dan € 6.225,- (alleenstaande) of € 12.450,- (gehuwden en alleenstaande ouders).
  • Voor wie in de afgelopen twaalf maanden niet eerder studietoeslag kreeg uitgekeerd.

Hoogte individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag bedraagt maximaal 38% van de bijstandsnorm die voor de aanvrager geldt.

Voor 2020 bedraagt die bijstandsnorm:

(in de leeftijdscategorie van 21 jaar tot de AOW-leeftijd)

  • voor gehuwden: € 1.505,-
  • voor alleenstaanden: € 1.050,-
  • voor alleenstaande ouders: € 1.050,-

Voor vragen hierover kunt u bellen naar het loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280.

Hoe werkt het?

Om een individuele studietoelage aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.