Re-integratie en inkomensondersteuning

De Participatiewet heeft als doel om zo veel mogelijk mensen - ook met een arbeidsbeperking- regulier te laten werken.

De belangrijkste elementen van de Participatiewet zijn:

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle nieuwe instroom van inwoners met arbeidsvermogen.

De instroom in de Wsw is per 1 januari 2015 gestopt. 
De Wajong blijft bestaan voor de doelgroep die op 31 december 2014 Wajong ontving en voor jonggehandicapten zonder duurzaam arbeidsvermogen. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen behoren vanaf 1 januari 2015 tot de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Werkgevers worden meer gestimuleerd om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, bijvoorbeeld met extra banen en loonkostensubsidie.