Overzicht betaaldata uitkeringen

Overzicht betaaldata uitkeringen per maand
Uitkering over de maand Betaaldatum Inleverdatum rofje/statusformulier
(indien van toepassing)
November 2019 vrijdag 6 december 2019 maandag 2 december 2019
December 2019 woensdag 8 januari 2020 woensdag 2 januari 2020
Januari 2020 vrijdag 7 februari 2020 maandag 3 februari 2020
Februari 2020 vrijdag 6 maart 2020 maandag 2 maart 2020
Maart 2020 dinsdag 7 april 2020 woensdag 1 april 2020
April 2020 donderdag 7 mei 2020 vrijdag 1 mei 2020
Mei 2020 maandag 8 juni 2020 dinsdag 2 juni 2020
Juni 2020 dinsdag 7 juli 2020 woensdag 1 juli 2020
Juli 2020 vrijdag 7 augustus 2020 maandag 3 augustus 2020
Augustus 2020 maandag 7 september 2020 dinsdag 1 september 2020
September 2020 woensdag 7 oktober 2020 donderdag1 oktober 2020
Oktober 2020 vrijdag 6 november 2020 maandag 2 november 2020
November 2020 maandag 7 december 2020 dinsdag 1 december 2020
December 2020 vrijdag 8 januari 2021 maandag 4 januari 2021

Het vakantiegeld wordt uitbetaald op maandag 15 juni 2020.