Organisaties die ondersteuning bieden bij financiële problemen

Naast de gemeente zijn er ook andere organisaties die huishoudens met een laag inkomen op verschillende manieren kunnen ondersteunen. Een aantal van deze organisaties vind u in onderstaand overzicht:

Organisaties die ondersteuning bieden bij financiële problemen

Organisaties die ondersteuning bieden

SMWO

Voor wie informatie en advies wil bij/over financiële problemen

SMWO kan bemiddelen bij instanties om bijv huisuitzetting, loonbeslag of ev. faillissement te voorkomen.

contactformulier

website

SHV
(schuldhulpvrijwilligers)

 

SHV is een initiatief van het Leger des Heils en biedt schuldhulpverlening door vrijwilligers en preventie

contactformulier

website

Humanitas
Thuisadministratie

Wie hulp wil bij het in orde brengen of houden van zijn financiële administratie

Maximaal een jaar lang (gratis) hulp

E-mail

website

Stichting Leergeld Oosterschelderegio
Max. 120 % van de bijstandsnorm

Voor ouders in de Oosterschelderegio met kinderen van 4 tot 18 jaar en met een laag inkomen (120 % bijstandsniveau)

Voor school-activiteiten waarvoor een ouderbijdrage wordt gevraagd. Maar ook voor bijvoorbeeld een nieuwe fiets, sportkleding of een computer

Huisbezoek voorafgaand aan aanvraag

Via e-mail

of telefonisch
06 38 93 03 71

website

Jeugdsportfonds

Maximaal 120 % van de bijstandsnorm

Voor ouders met een uitkering of een inkomen onder de armoedegrens

Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen.

Via Stichting Leergeld

website

Websites met info over Landelijke regelingen voor inkomensondersteuning

Sites met info over landelijke regelingen

Berekenuwrecht

Voor iedereen met een laag inkomen

 

Dit is een website van Nibud en Stimulanz.
Hiermee kan iedereen zelf berekenen of hij/zij in aanmerking komt voor een regeling

Nibud

Voor iedereen met een laag inkomen, die inkomensondersteuning wil

Algemene checklist inkomensondersteunende maatregelen

 

bekijk ook