Minimaregelingen

Meer doen met weinig inkomen

Wie weinig geld heeft, kan soms gebruik maken van verschillende minimaregelingen van de gemeente. Met deze regelingen is het mogelijk om dingen te doen, die anders niet of moeilijk kunnen. Zoals lid worden van een sportclub, een keertje naar het theater, zwemlessen of een schoolreisje voor de kinderen et cetera. Of (via de gemeente) een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten bij CZ. De regelingen zijn niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook mensen met een betaalde baan of mensen met een klein pensioen komen mogelijk in aanmerking. 

Declaratiefonds

Wie weinig inkomen (en vermogen) heeft kan via het Declaratiefonds een jaarlijkse vergoeding krijgen om mee te doen aan sociaal-culturele activiteiten, zoals een lidmaatschap van een sportclub of muziekvereniging, een abonnement op de sportschool of een avondje uit. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een vergoeding te krijgen voor zwemlessen of reiskosten voor kinderen. 

Door de samenwerking met de Stichting Leergeld (leergeld.nl/oosterschelderegio) en het Jeugdfonds Sport en Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) kunnen kinderen een vergoeding krijgen voor zaken die niet door het Declaratiefonds worden vergoed.

Meer informatie over 'Declaratiefonds'

Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering

Medische kosten kunnen hoog oplopen en dus is een goede ziektekostenverzekering belangrijk. Maar zo’n verzekering kan duur zijn. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid van een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering bij CZ.

Meer informatie over Collectieve ziektekostenverzekering

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Wie chronisch ziek is of een beperking heeft, krijgt vaak te maken met hoge kosten voor zorg, hulpmiddelen en aanpassingen in/van de woning. Speciaal voor deze groep is er de regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten. Ook ouders van (minderjarige) kinderen met een chronische ziekte en/of beperking kunnen van deze regeling gebruikmaken. 

Meer informatie over Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Individuele inkomenstoeslag

Hoge kosten die je niet zag aankomen en waarvoor je niet hebt kunnen sparen. Als je al langere tijd weinig inkomen en ook geen spaargeld hebt kan dat hard aankomen. Als er geen zicht op is dat de situatie verbetert, kun je hier via de individuele inkomenstoeslag een vaste vergoeding voor krijgen.

Meer informatie over Individuele inkomenstoeslag

Individuele studietoelage

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Voor mensen met een (arbeids)beperking is bijverdienen vaak moeilijk en is het mogelijk om een individuele studietoelage aan te vragen.

Meer informatie over Individuele studietoelage

Bijzondere bijstand

Onvoorziene kosten komen altijd op een vervelend moment, maar zeker als je weinig inkomen hebt. Voor bijzondere en noodzakelijke kosten die nergens anders vergoed worden is het mogelijk om bijzondere bijstand te ontvangen. 

Meer informatie over Bijzondere bijstand 

Schuldhulpverlening

Financiële problemen kunnen spanningen opleveren, die de gezondheid en het functioneren van iemand nadelig kunnen beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om tijdig hulp te vragen. Schouwen-Duivelanders van 18 jaar die moeilijk kunnen rondkomen of die schulden hebben kunnen bij Plangroep aankloppen voor hulp en ondersteuning.

Meer informatie over Schuldhulpverlening

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Mensen met een inkomen op of onder bijstandsniveau en weinig of geen spaargeld komen mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

Meer informatie over kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Bereken uw recht

U kunt gebruik maken van het hulpmiddel Bereken uw recht om te zien welke regelingen de gemeente Schouwen-Duiveland heeft voor mensen met weinig inkomen. U kunt hier nagaan of u van deze regelingen gebruik kunt maken.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw recht (Nibud).

Meer informatie

U kunt bellen naar het loket Samenleving en zorg: (0111) 452 280 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur).

Of ga naar de folder ‘Als je wind tegen hebt’ – regelingen voor minima op Schouwen-Duiveland.'