Landelijke regelingen voor inkomensondersteuning

Voor mensen met weinig inkomen zijn er naast regelingen van de gemeente, ook nog landelijke regelingen voor inkomensondersteuning

Kwijtschelding belasting

Voor wie onvoldoende inkomsten/eigen vermogen heeft om zijn belastingaanslag en/of premie volksverzekeringen te betalen. De aanvraag vult u in op belastingdienst.nl

Websites met informatie over Landelijke regelingen voor inkomensondersteuning

  • Berekenuwrecht.nl is een website van Nibud en Stimulanz voor iedereen met een laag inkomen.  Hier kunt u zelf berekenen of u in aanmerking komt voor een regeling.
  • Nibud.nl. Voor iedereen met een laag inkomen, die inkomensondersteuning wil. Deze bevat ook een algemene checklist met inkomensondersteunende maatregelen.

bekijk ook