Hoogte van uw uitkering - kostendelersnorm

Uw leeftijd, woon- en leefsituatie (gehuwd, alleenstaand, eenpersoons of meerpersoonshuishouden) bepalen hoe hoog uw uitkering is. Voor de juiste normbedragen zie rijksoverheid.nl.

Als u samen met anderen in een woning woont en samen de kosten van het huishouden deelt, krijgt u een lagere uitkering. Dit wordt de kostendelersnorm genoemd. 

Voor wie geldt de kostendelersnorm?

Voor wie ouder is dan 21 jaar en samenwoont met een partner, een volwassen kind of een ander familielid of vriend(in) en samen de kosten van woning en huishouden deelt.

Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm?

  • jongeren tot 21 jaar
  • jongeren die een opleiding volgen die recht geeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in de studiekosten
  • jongeren die een beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL-studenten)
  • kamerhuurders met een commercieel huurcontract die een normale (commerciële) huurprijs betalen

Let op: hebt u een bijstandsuitkering en bent u kamerverhuurder, dan wordt uw uitkering verminderd met huurinkomsten.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Naarmate er meer volwassenen in één woning wonen, wordt de uitkering lager. Het maakt hierbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben. 

Aantal kostendelers per woning   Bijstandsnorm per persoon   Totale bijstandsnorm per huishouden  
Eén volwassene (alleenstaande)   70 % van de uitkering  voor een huishouden   70 %
Twee kostendelers   50 % van de uitkering per  huishouden   100 %
Drie kostendelers   43,33 % van de uitkering per huishouden   130 %
Vier kostendelers   40 % van de uitkering per huishouden   160 %
Vijf kostendelers   38 % van de uitkering per huishouden   190 %

NB. Hierbij staat 100 % voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden. Voor de juiste bedragen zie rijksoverheid.nl

Toelichting bij tabel

Wonen er twee volwassenen in een huis en geldt de kostendelersnorm, dan krijgen beide bijstandsgerechtigden ieder een uitkering van maximaal 50 % van de bijstandsuitkering. Samen ontvangen ze een volledige bijstandsuitkering voor gehuwden. Voor drie kostendelers geldt dat ze ieder 43,33 % krijgen en samen een uitkering die 130 % van een bijstandsuitkering voor gehuwden bedraagt.  

Uitkering alleenstaande ouders

  • Bent u een alleenstaande ouder voor wie de kostendelersnorm geldt? Dan ontvangt u een uitkering die gelijk is aan de uitkering voor een alleenstaande. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. Bent u een alleenstaande ouder en hebt u geen toeslagpartner, dan krijgt u wellicht een extra bedrag van de Belastingdienst.
  • Hebt u als alleenstaande ouder geen kindgebonden budget en wilt u nagaan of u recht hebt op deze toeslag hebt, kijk dan op belastingdienst.nl en maak met de rekenhulp een proefberekening.
  • Hebt u nog geen kindgebonden budget en wilt u dit aanvragen, dan kunt u dit doen via belastingdienst.nl.
  • Wilt u daarbij ook gebruik maken van de regeling van de alleenstaande ouderkop, dan kunt u op de belastingdienst.nl nagaan of u een toeslagpartner hebt.